Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

Świadczymy usługi, częściowo obejmujące wywiad gospodarczy, które polegaką na pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na temat określonych podmiotów (firm i osób fizycznych) działających na polskim rynku.
Informacje pozyskiwane są w sposób zgodny prawem, pochodzą m.in. z takich źródeł KRS, CEiIDG, Monitor Sądowy i Gospodarczy.
Na podstawie zebranych danych, przygotowujemy raport z wiarygodności finansowej i organizacyjnej danego podmiotu.
Nasze działania mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z działaniami nieuczciwych kontrahentów, takich jak: brak zapłaty czy zabezpieczenia albo dopuszczenie się czynów związanych z nieuczciwą konkurencją, czy praniem brudnych pieniędzy.
Zapytaj nas o ofertę.