Windykacja międzynarodowa (zagraniczna)

Nasza oferta w zakresie prowadzenia windykacji poza granicami RP skierowana jest w szczególności do polskich eksporterów (usług i towarów). Obejmuje prowadzenie czynności związanych z tzw. windykacją miękką, tj. prowadzenia negocjacji z kontrahentami z terytorium UE (np. Włoch, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii) oraz zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
Szczegółową ofertę windykacji międzynarodowej przedstawiamy na indywidualne zapytanie.

Zapytaj nas o ofertę.